Tiếng việt

Tiếng việt

Báo giá hương: Tìm trong danh sách! Sự khác biệt về số tiền liên quan đến tuổi tác và cách cư xử cơ bản

Cha mẹ (nếu bạn không phải là người chịu tang): ¥ 50.000 hoặc ¥ 100.000 10.000 yên hoặc 30.000 yên cho người thân ...